ØLSTED  SOGNEGÅRD

"Jeg sætter stor pris på en tæt dialog med værterne og det er i samarbejde med dem, at den perfekte fest bliver planlagt fra start til slut"

Jeg er udlært kok på restaurant Neptun, Vejle. Herefter forpagtede jeg Rindbækgård Golfrestaurant i 5 år. I 2011 købte min mand og jeg Ølsted Sognegård. Efter lidt renovering og etablering af et nyt køkken, var vi klar til at modtage de første selskaber i januar 2012.

Ølsted Sogngård har mange typer af arrangementer. Alt fra barnedåb til bryllupper. Vi går op i de gode råvarer og vores menuer afspejler så vidt muligt sæson. Mange gæster benytter sig også af vore ”mad ud af huset”. Her kan det meste lade sig gøre, samt vi kan være behjælpelige med det praktiske. 

Jeg sætter stor pris på en tæt dialog med værterne og det er i samarbejde med dem, at den perfekte fest bliver planlagt fra start til slut.

Vi glæder os til at se jer, og byder jer hjertelig velkommen.

Venlige hilsner
Sara Bisgaard

Den 6. April 1903 samledes 6 ølstedborgere for at planlægge et mangeårigt ønske om, at bygge et forsamlingshus. Det skulle realiseres ved at tegne andelsbeviser på en værdi af 10 kr. Forsamlingshuset skulle bruges til høstfester, juletræsfester, foredrag samt idrætssal. Således kørte forsamlingshuset godt og længe indtil 1960, hvor bestyrelsen var kommet i økonomiske problemer. Man forsøgte derefter at overtale sognerådet i Ølsted kommune til at overtage huset. Den 25, januar 1961 blev der på Ølsted Kro aftalt at Ølsted kommune overtog forsamlingshuset, der så skiftede navn til Ølsted Sognegård. Der blev nu oprettet en borgerforening som havde ansvaret for, at arrangere alle de traditionelle arrangementer, og der blev ansat en forpagter som stod for det kulinariske. I 1983 takkede den daværende forpagter af, og borgerforeningen fik overtalt byrådet til, at man kunne overtage ”ruinerne” for 100 kr. Huset blev nu løbende renoveret med hjælp fra frivillige hænder og sponsorer.